O nas

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Damy Radę” powstało w 2018 roku i od tego czasu aktywnie działa na poziomie lokalnym oraz regionalnym. Jest realizatorem wielu działań, których adresatami są młodzi pasjonaci teatru, tańca i muzyki z terenu całej Małopolski, takich jak realizacja zdania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – Małopolski Festiwal Taneczno-Musicalowy w latach 2020 r i 2021r i 2022. – w każdym z projektów angażowana była grupa dzieci i młodzieży. Ponadto, osoby (Zarząd, wolontariusze, instruktorzy) zaangażowane w działalność Stowarzyszenia posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań o charakterze społecznym i kulturalnym we współpracy z administracja samorządową i instytucjami publicznymi. 

Zadania i inicjatywy zrealizowane przez kadrę stowarzyszenia to:

1. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Miasta Województwa Małopolskiego: Prowadzenie oraz Opening Show Ceremony / MULTIWIZUALNE Show Taneczno Akrobatyczne – podczas ‚Małopolska dla Maturzystów 2018’ – zasięg: 7 000 widzów.

2. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz Instytutem Dialogu Międzykulturowego w Krakowie: animacja publiczności, prowadzenie wydarzenia / Realizacja dwóch spektakli podczas Światowych Dni Młodzieży. Zasięg: kilka tysięcy widzów z całego Świata

3. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w ramach Mecenat Małopolski edycja 2019 i 2020, 2021 r. „Świąteczne/Taneczne Inspiracje” – zasięg każdorazowo ok. 5 000 widzów

4. Współpraca z Gminą Myślenice – organizacja plenerowych zajęć sportowych w ramach programu ” Sport to Zdrowie” – edycja 2019 r. i 2020 r.

5. Współpraca z Gminą Myślenice – organizacja zajęć tanecznych w ramach programu „Gmina tańczy – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich” – III edycje w roku 2021 i 2022. Projekt zrealizowany w ramach dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem – każdorazowo na zajęciach realizowanych na terenie wiejskim było 35 – 40 osób.

6. Współpraca z Gminą Myśleice – ogranizacja półkolonii „Wakacje w mieście” – II edycje w latach 2021 – 2022, których odbiorcami zadania były dzieci i młodzież z obszaru miasta i gminy Myślenice.

7. Współpraca z Gmina Myślenice – realizcja niedzielnych wydarzeń kulturalnych w ramach Inicjatywy Lokalnej 2021.

8. Organizacja pięciu wydarzeń w Gminie Bochnia – Bocheńska Scena Letnia. Realizacja w 2017 i 2018 i 2019 roku. Zasięg : każdorazowo 800-1500 uczestników .

9. Współpraca z Gmina Bochnia przy realizacji projektu Zrównoważony Transport. Zasięg – całe miasto.

10. Realizacja wydarzenia 2018: ‚Osiedle Dobrych Wrażeń’ w Bochni – w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Bochnia. Zasięg : Całe Osiedle Niepodległości w Bochni

11. Współpraca z Gmina Bochnia – Realizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na zrewitalizowanych obszarach miasta w latach 2021 i 2022 – „Zakochaj się w Bochni” Edycja I i II.

12. Współpraca z Gmina Brzesko – współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brzesku – w latach 2017 i 2018 – realizacja spektakli profilaktycznych dla młodzieży. Projekt angażował zarówno młodzież lokalna jak i osoby ze środowiskowych domów pomocy oraz osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

13. Współpraca z Departamentem Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej – w ramach projektu została zrealizaowana internetowa kampania społeczna – powstał teledysk promujący właściwą postawę wśród świadków hejtu pt. „Nie hejtuje – reaguje „. Zadanie zrealizowane w 2021, Mały grant, Kraków.

14. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2021 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej – pn. „Małopolska na Sportowo” – realizacja zadania – „Fair Play – Otwarte Mistrzostwa Tańca Sportowego” 2021. 

Obsługa księgowa:

Untitled design-8