Nasze realizacje

Jan Paweł II Przyjaciel wiernych - Musical

Musical “Jan Paweł II – Przyjaciel wiernych” to ujęta w nowatorski i emocjonujący sposób biografia Karola Wojtyły, napisana tańcem i muzyką. Spektakl został stworzony w celu upamiętnienia  i upowszechnienia dziedzictwa, jakie pozostawił nam Jan Paweł II. Ideą stworzenia musicalu było ukazanie Karola Wojtyły jako zwykłego człowieka, który jak każdy z nas miał swoją historie, trudne życiowe momenty, dylematy i emocjonalne przeżycia, jednak mimo przeciwności losu zawsze starał się być blisko drugiego człowieka.  

Zlecenie od: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych środków wyrazu artystycznego oraz rozwiązań technologicznych, musical jest atrakcyjna formą przekazu, który zaskakuje widza, na każdym etapie trwania widowiska oraz dostarcza niewątpliwie wielu nowych, jak i tych zapomnianych emocji.  Poruszająca historia Wielkiego Polaka zamknięta w 75 minutach stanowi doskonałe narzędzie do edukowania współczesnego społeczeństwa, podnoszenia kompetencji społecznych sprzyjających kształtowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi oraz pielęgnowania wartości stopniowo wypieranych przez postępującą empatię i  znieczulenie społeczne. 

Spektakl jest dziełem gotowym wykonanym na zlecenie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 

Każda ze scen jest ilustrowana animacjami 3D na wielkoformatowym ekranie. Poszczególne sceny przedstawiane przez aktorów i tancerzy ilustrowane są śpiewem na żywo przez rozpoznawalnych artystów muzycznych, przy akompaniamencie orkiestry na żywo złożonej z sekcji rytmicznej / piano, gitara, bas, perkusja, sax/ oraz kwartet smyczkowy. Dodatkowym środkiem wyrazu są rekwizyty będące spójnym elementem scenografii całego widowiska.

III. Małopolski Festiwal Taneczno Musicalowy

„III Małopolski Festiwal taneczno-musicalowy” to jednodniowe wydarzenie kulturalne  poprzedzone warsztatami dla dzieci i młodzieży z Krakowa. Podczas Festiwalu, zaprezentowane zostały profesjonalne i amatorskie zespoły taneczne z całego regionu. Zrealizowane zostały spektakle musicalowe:

  1. „Legenda o <smogu> krakowskim” – tematem spekt. jest probl. ekologiczna zyskująca szczególne znaczenie w teraźniejszości Krakowa i Małopolski. Nawiązanie do legendy „O smoku wawelskim” stanowiło będzie impuls do poszukiwania rozwiązań aktualnych zagadnień, w kontekście problemów, z którymi Kraków radził sobie w przeszłości, na przykładzie dziejów opisanych w legendach.
  2. „Mały Książę w Małopolsce” – spektakl poświęcony tematyce aksjologicznej mającej kluczowe znaczenie dla budowania tożsamości wspólnotowej w wymiarze lokalnej, regionalnej i narodowej.  We współczesnym świecie, w którym dominują tendencje indywidualistyczne zwrócenie uwagi na miłość, przyjaźń i wspólne działania ma znaczenie. W zadaniu wzięło udział łącznie około 2 000 osób.

Zadanie Finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

INTERNATIONAL DANCE LEAGUE - Międzynarodowy Turniej tańca

„IDL – INTERNATIONAL DANCE LEAGUE – All Stars Final“ to projekt dwudniowego wydarzenia sportowego w nowo powstałej Hali Widowiskowo Sportowej w Dębnie o charakterze otwartych mistrzostw tańca sportowego dla dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim z województwa małopolskiego. Turniej został zorganizowany w dniu 21 i 22 Maja. Głównym celem zadania było upowszechnianie kultury fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu i popularyzacja współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach reguły fair play, szczególnie wśród zawodników młodego pokolenia. Zawodnicy biorący udział w mistrzostwach mogli rywalizować o nagrody w kilkunastu konkurencjach tanecznych. W zadaniu wzięło udział łącznie ok. 5000 osób

Zadanie Finansowane przez Urząd Gminy Dębno.

Pokój Tobie, Polsko. Ojczyzno moja.

„Pokój Tobie, Polsko. Ojczyzno moja” to jednodniowe wydarzenie artystyczno – edukacyjne, kształtujące świadomość i postawy patriotyczne oraz promujące polską tradycje i polskie symbole narodowe. Zrealizowane w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – Departament Edukacji. Rezultaty zadania to 10 szkół, które wzięły udział w konkursie oraz kilka szkół z Gminy Bochnia, które wzięły udział w wydarzeniu finałowym. 

Zadanie Finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Edukacji.

Zakochaj się w Bochni - Edycja I i II w latach 2021 i 2022

Zorganizowano cyklu 5-ciu otwartych mikro wydarzeń kulturalno – artystycznych, adresowanych zarówno do mieszkańców jak i  do turystów odwiedzających miasto Bochnia. Występy Artystyczne były przeprowadzane na ogólnodostępnym obszarze miejskich inwestycji: tężnia przy Plantach Salinarnych, Rynek, tzw. Poczekalnia, ciągi piesze przy ul. Solnej i ul. Sutoris. Przeprowadzono unikatowe w skali regionu przedsięwzięcie, które przywróciło wśród wszystkich mieszkańców chęć do wyjścia z domu oraz spędzenia wolnego czasu w obszarze rewitalizacji. Projekt, mający charakter otwarty, rodzinny, dostępny.  Skierowany jest do osób w każdym wieku. 

Zadanie Finansowane przez Urząd Miasta Bochnia.

"Wakacje w mieście - roztańczona półkolonia dla dzieci" 2021 i 2022

To projekt tanecznej letniej półkolonii, skierowany do dzieci w wieku 7 – 13 lat zamieszkujących Gminę Myślenice. 

Zadanie Finansowane przez Gminę Myślenice

Kampania "Nie hejtuję - reaguję" Teledysk promujący właściwą postawę wśród świadków hejtu

Zadanie poruszyło ogromny problem społeczny, który w dobie e-edukacji został praktycznie zamieciony pod dywan. Mowa nienawiści, czyli hejt staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, które w niektórych kręgach staje się coraz bardziej akceptowane. Ze względu na społeczną szkodliwość hejtu oraz niebezpieczeństwa związane z jego eskalacją ważne było diagnozowanie tego problemu oraz stworzenie videoclipu pt. STOP HEJT 

Zadanie Finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

"Świąteczne inspiracje taneczno-teatralne /IV.Edycja”

Projekt zakładał organizację warsztatów teatralno – tanecznych oraz „Świątecznego Festiwalu”  – wydarzenie odbyło się z wypełnioną po brzegi widownią. Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego: Witold Kozłowski

Zadanie Finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Gala Polski Produkt Przyszłości

Realizacja dla Ministerstwa Rozwoju RP / Multimedialnej Etiudy będącej Ceremonią otwarcia Gali Polski Produkt Przyszłości dla PARP i NCBR.

II. Małopolski Festiwal Taneczno Musicalowy

Realizacja II. Małopolski Festiwal Taneczno Musicalowy na zlecenie Urzędu Województwa Marszałkowskiego w Krakowie.

Dla Prezydenta

Realizacja dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy Multimedialnej Etiudy na 765-tą rocznicę Lokacji Miasta Bochnia.

Małopolska dla Maturzystów

Realizacja wydarzenia Małopolska dla Maturzystów na zlecenie Urzędu Województwa Marszałkowskiego w Krakowie.

Opowieść Wigilijna

Realizacja Świątecznych Inspiracji Taneczno Teatralnych na zlecenie Urzędu Województwa Marszałkowskiego w Krakowie.

I. Małopolski Festiwal Taneczno Musicalowy​

Realizacja I. Małopolski Festiwal Taneczno Musicalowy na zlecenie Urzędu Województwa Marszałkowskiego w Krakowie.

Realizujemy projekty przy współpracy oraz wsparciu finansowym: